FTPQUOTA File

? Cách mở file .FTPQUOTA? Những phần mềm mở file .FTPQUOTA và sửa file lỗi. Convert Text FTPQUOTA file sang định dạng khác.

.FTPQUOTA File Extension

   
File name FTPQUOTA File
File Type Ftpquota File
Nhà phát triển ProFTPD
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .FTPQUOTA là file gì?

FTPQUOTA là Settings Files - Ftpquota File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ProFTPD.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi ftpquota, một ProFTPD (Professional FTP Daemon) add-on ôn rằng số lượng chuyển file FTP hoạt động cho một tài khoản người dùng trên một máy chủ từ xa; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và lưu trữ các số lần chuyển tập tin cho phép; sử dụng bởi các máy chủ add-on (hoặc mô-đun) gọi mod_quotatab, mà không được cài đặt theo mặc định với ProFTPD.

What is a FTPQUOTA file?

Configuration file used by ftpquota, a ProFTPD (Professional FTP Daemon) add-on that moderates the number of active FTP file transfers for a user account on a remote server; saved in a plain text format and stores the number of allowed file transfers; used by the server add-on (or module) called mod_quotatab, which is not installed by default with ProFTPD.

Cách mở .FTPQUOTA file

Để mở file .FTPQUOTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTPQUOTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTPQUOTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTPQUOTA do người dùng đóng góp.

  • cPanel
  • ProFTPD
  • ProFTPD

Chuyển đổi file .FTPQUOTA

File .FTPQUOTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *