FTS File

? Cách mở file .FTS? Những phần mềm mở file .FTS và sửa file lỗi. Convert N/A FTS file sang định dạng khác.

.FTS File Extension

   
File name FTS File
File Type Full Text Search
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .FTS là file gì?

FTS là System Files - Full Text Search, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Index tạo ra bởi phiên bản cũ của hệ thống Windows Help; được sử dụng để tìm kiếm thông qua các nội dung của tài liệu được giúp đỡ.

What is a FTS file?

Index created by older versions of the Windows Help system; used for searching through the text of help documents.

Cách mở .FTS file

Để mở file .FTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTS do người dùng đóng góp.

  • Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • MysticThumbs
  • FastTrack Schedule
  • FastTrack Schedule

Chuyển đổi file .FTS

File .FTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *