FTW File

? Cách mở file .FTW? Những phần mềm mở file .FTW và sửa file lỗi. Convert N/A FTW file sang định dạng khác.

.FTW File Extension

   
File name FTW File
File Type Family Tree Maker File
Nhà phát triển Ancestry.com
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .FTW là file gì?

FTW là Data Files - Family Tree Maker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ancestry.com.

Tập tin được tạo ra bởi Family Tree Maker, một chương trình phả hệ tracing; chứa cây gia đình dữ liệu được sử dụng bởi Family Tree Maker, một chương trình gia phả cho phép bạn xây dựng và chia sẻ cây gia đình của bạn với những người khác; cũng chứa các thiết lập người dùng và các thông tin khác.

What is a FTW file?

File created by Family Tree Maker, a genealogy tracing program; contains family tree data used by Family Tree Maker, a genealogy program that allows you to build and share your family tree with others; also contains user settings and other information.

Cách mở .FTW file

Để mở file .FTW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTW do người dùng đóng góp.

  • Software MacKiev Family Tree Maker
  • Fractal Terrains Application
  • Fractal Terrains Application
  • Familienstammbaum
  • Family Archive Viewer
  • Family Ties
  • Family Ties

Chuyển đổi file .FTW

File .FTW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *