FUL File

? Cách mở file .FUL? Những phần mềm mở file .FUL và sửa file lỗi. Convert N/A FUL file sang định dạng khác.

.FUL File Extension

   
File name FUL File
File Type Microsoft Backup File List
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .FUL là file gì?

FUL là Backup Files - Microsoft Backup File List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa một danh sách các tập tin sao lưu sử dụng Microsoft Backup (MSBackup cho MS-DOS hoặc MWBackup cho Microsoft Windows); tham chiếu bởi cả hai chương trình sao lưu khi khôi phục sao lưu tập tin.

What is a FUL file?

Contains a list of files backed up using Microsoft Backup (MSBackup for MS-DOS or MWBackup for Microsoft Windows); referenced by both backup programs when restoring backed up files.

Cách mở .FUL file

Để mở file .FUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FUL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ZD
  • ZD
  • Ful Reader

Chuyển đổi file .FUL

File .FUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *