FUN File

? Cách mở file .FUN? Những phần mềm mở file .FUN và sửa file lỗi. Convert N/A FUN file sang định dạng khác.

.FUN File Extension

   
File name FUN File
File Type Cubify Invention File
Nhà phát triển Cubify
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (6 Bình chọn)

File .FUN là file gì?

FUN là 3D Image Files - Cubify Invention File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cubify.

tập tin 3D tạo ra và sử dụng bởi Invent, một công cụ cho phép người dùng thiết kế và tạo ra mô hình 3D; chứa thông tin như điểm, máy bay, và các trục, mô tả một thiết kế ba chiều; cho phép bạn đóng những thay đổi thiết kế và làm cho việc thiết kế sau khi mở nó một lần nữa.

What is a FUN file?

3D file created and used by Invent, a tool that allows users to design and create 3D models; contains information, such as points, planes, and axes, that describe a three-dimensional design; allows you to close the design and make changes to the design after opening it again.

Cách mở .FUN file

Để mở file .FUN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FUN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FUN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FUN do người dùng đóng góp.

  • Cubify Invent
  • forfox UNIVERSA
  • forfox UNIVERSA
  • Design Expert EN
  • forfox Univenta
  • Design Expert
  • Design Expert

Chuyển đổi file .FUN

File .FUN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *