FUSE File

? Cách mở file .FUSE? Những phần mềm mở file .FUSE và sửa file lỗi. Convert N/A FUSE file sang định dạng khác.

.FUSE File Extension

   
File name FUSE File
File Type Adobe Fuse 3D Model
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.1 ★ (37 Bình chọn)

File .FUSE là file gì?

FUSE là 3D Image Files - Adobe Fuse 3D Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin FUSE là một mô hình 3D tạo ra bởi Adobe Fuse, một chương trình dùng để tạo ra các nhân vật con người 3D. Đây là định dạng gốc sử dụng để tiết kiệm người mẫu 3D trong Fuse và bao gồm thông tin về khuôn mặt, cơ thể, quần áo, và kết cấu của mô hình. file FUSE có thể được lưu lại, đóng cửa, và mở cửa trở lại để chỉnh sửa thêm.

What is a FUSE file?

A FUSE file is a 3D model created by Adobe Fuse, a program used to create 3D human characters. It is the native format used to save 3D human models in Fuse and includes information about the face, body, clothing, and textures of the model. FUSE files can be saved, closed, and reopened for further editing.

Cách mở .FUSE file

Để mở file .FUSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FUSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FUSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FUSE do người dùng đóng góp.

  • Adobe Fuse
  • Mixamo Fuse
  • Mixamo Fuse

Chuyển đổi file .FUSE

File .FUSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *