FUZ File

? Cách mở file .FUZ? Những phần mềm mở file .FUZ và sửa file lỗi. Convert N/A FUZ file sang định dạng khác.

.FUZ File Extension

   
File name FUZ File
File Type Bethesda Softworks Voice File
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .FUZ là file gì?

FUZ là Audio Files - Bethesda Softworks Voice File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bethesda Softworks.

tập tin Một FUZ là một tập tin âm thanh nén được sử dụng trong Bethesda Softworks trò chơi. Nó chứa một tập tin âm thanh XWM và .LIP môi tập tin đồng bộ hóa và được sử dụng để cung cấp cho tiếng nói cho nhân vật trong game.

What is a FUZ file?

A FUZ file is a compressed audio file used in Bethesda Softworks games. It contains an XWM audio file and .LIP lip sync file and is used to give voices to characters in the game.

Cách mở .FUZ file

Để mở file .FUZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FUZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FUZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FUZ do người dùng đóng góp.

  • Unfuzer
  • Fuzzlecheck
  • Fuzzlecheck

Chuyển đổi file .FUZ

File .FUZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *