FWTEMPLATE File

? Cách mở file .FWTEMPLATE? Những phần mềm mở file .FWTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A FWTEMPLATE file sang định dạng khác.

.FWTEMPLATE File Extension

   
File name FWTEMPLATE File
File Type Freeway Template
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FWTEMPLATE là file gì?

FWTEMPLATE là Web Files - Freeway Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

Mẫu tài liệu trang web tạo ra và được sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng OS X WYSIWYG cho phép người dùng tạo ra các trang web mà không cần mã hóa; lưu trữ một mẫu trang web, trong đó có chứa thông tin về một diện mạo trang web và bố trí; tương tự như các tài liệu .FREEWAY nhưng sử dụng để thực hiện một chủ đề phổ biến nhiều lần.

What is a FWTEMPLATE file?

Website document template created and used by Freeway Pro, an OS X WYSIWYG app that allows users to create websites without coding; stores a website template, which contains information about a website appearance and layout; similar to the .FREEWAY document but used for implementing a popular theme multiple times.

Cách mở .FWTEMPLATE file

Để mở file .FWTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWTEMPLATE

File .FWTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *