FWTEMPLATEB File

? Cách mở file .FWTEMPLATEB? Những phần mềm mở file .FWTEMPLATEB và sửa file lỗi. Convert N/A FWTEMPLATEB file sang định dạng khác.

.FWTEMPLATEB File Extension

   
File name FWTEMPLATEB File
File Type Freeway Template Bundle
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FWTEMPLATEB là file gì?

FWTEMPLATEB là Web Files - Freeway Template Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

Trang web mẫu tài liệu Nhóm được tạo và sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra các trang web mà không cần phải viết bất kỳ mã; chứa một hoặc nhiều mẫu trang web, bao gồm thông tin mô tả cách bố trí và sự xuất hiện của trang web.

What is a FWTEMPLATEB file?

Website document template bundle created and used by Freeway Pro, an app that allows users to create websites without having to write any code; contains one or more website templates, which includes information describing the layout and appearance of the site.

Cách mở .FWTEMPLATEB file

Để mở file .FWTEMPLATEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWTEMPLATEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWTEMPLATEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWTEMPLATEB do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWTEMPLATEB

File .FWTEMPLATEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *