FX File

? Cách mở file .FX? Những phần mềm mở file .FX và sửa file lỗi. Convert Text FX file sang định dạng khác.

.FX File Extension

   
File name FX File
File Type 1Direct3D Effects File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (25 Bình chọn)

File .FX là file gì?

FX là 3D Image Files - 1Direct3D Effects File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tác dụng tập tin tạo ra cho Direct3D, một phần của Microsoft DirectX được sử dụng để xác định sự xuất hiện của các đối tượng 3D; chứa đồng bằng hiệu ứng chữ đặc tính cấu trúc thành ba phần: biến, chức năng, và kỹ thuật; viết bằng Cao Cấp Shader Ngôn ngữ của Microsoft (xem thêm file .HLSL).

What is a FX file?

Effects file created for Direct3D, a part of Microsoft DirectX that is used to define the appearance of 3D objects; contains plain text effects properties structured into three sections: variables, functions, and techniques; written using Microsoft's High Level Shader Language (see also .HLSL files).

Cách mở .FX file

Để mở file .FX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FX do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Gamestudio
  • Teton Viewer
  • Teton Viewer

Chuyển đổi file .FX

File .FX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *