FXA File

? Cách mở file .FXA? Những phần mềm mở file .FXA và sửa file lỗi. Convert Binary FXA file sang định dạng khác.

.FXA File Extension

   
File name FXA File
File Type OC3 Entertainment FaceFX Actor File
Nhà phát triển O3 Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FXA là file gì?

FXA là 3D Image Files - OC3 Entertainment FaceFX Actor File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi O3 Entertainment.

mô hình tập tin 3D tạo ra sử dụng phiên bản cũ của FaceFX, một ứng dụng dùng để xây dựng hình ảnh động trên khuôn mặt từ các tập tin âm thanh; chứa các vị trí 3D trên khuôn mặt xương, hạch mặt đồ thị và liên kết, và các phím hoạt hình; thường được sử dụng trong các trò chơi video cho sinh động nét mặt trên nhân vật ảo.

What is a FXA file?

3D model file created using older versions of FaceFX, an application used to build facial animations from audio files; contains 3D facial bone positions, face graph nodes and links, and animation keys; commonly used in video games for animating facial expressions on virtual characters.

Cách mở .FXA file

Để mở file .FXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXA do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Softimage 2015
  • OC3 Entertainment FaceFX
  • OC3 Entertainment FaceFX
  • Autodesk 3ds Max with FaceFX plugin
  • Autodesk Maya with FaceFX plugin
  • Autodesk MotionBuilder
  • Autodesk MotionBuilder

Chuyển đổi file .FXA

File .FXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *