FXB File

? Cách mở file .FXB? Những phần mềm mở file .FXB và sửa file lỗi. Convert N/A FXB file sang định dạng khác.

.FXB File Extension

   
File name FXB File
File Type FX Bank File
Nhà phát triển Steinberg
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .FXB là file gì?

FXB là Settings Files - FX Bank File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng âm thanh-ghi VST tương thích; chứa một ngân hàng các mẫu thiết lập cho một hiệu ứng cụ thể, mà thường đi kèm trong các hình thức của một plugin VST; sử dụng để tiết kiệm nhiều cài đặt trước, trong khi các tập tin .FXP được sử dụng để lưu trữ cài đặt trước cá nhân.

What is a FXB file?

File used by VST-compatible audio-recording applications; contains a bank of presets for a specific effect, which often comes in the form of a VST plugin; used to save multiple presets, while the .FXP file is used to store individual presets.

Cách mở .FXB file

Để mở file .FXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXB do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live
  • Steinberg Cubase
  • Steinberg Cubase
  • Cubase LE
  • Cantabile Lite
  • Cantabile Performer
  • Cantabile Performer

Chuyển đổi file .FXB

File .FXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *