FXC File

? Cách mở file .FXC? Những phần mềm mở file .FXC và sửa file lỗi. Convert Text FXC file sang định dạng khác.

.FXC File Extension

   
File name FXC File
File Type FilePackager Configuration
Nhà phát triển DIMDATA
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .FXC là file gì?

FXC là Developer Files - FilePackager Configuration, dưới định dạng Text được phát triển bởi DIMDATA.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi FilePackager, một chương trình được sử dụng để tạo ra tài liệu lưu trữ self-extracting; có thể chứa tham chiếu đến các file được bao gồm trong các kho lưu trữ, các hiệp hội tập tin, thay đổi registry, và các lệnh lập máy tính để bàn và Windows chương trình đơn phím tắt.

What is a FXC file?

Configuration file used by FilePackager, a program used for creating self-extracting archives; may contain references to files to be included in the archive, file associations, registry alterations, and commands for setting up desktop and Windows program menu shortcuts.

Cách mở .FXC file

Để mở file .FXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXC do người dùng đóng góp.

  • DIMDATA FilePackager
  • Super Object Container
  • Super Object Container

Chuyển đổi file .FXC

File .FXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *