FXML File

? Cách mở file .FXML? Những phần mềm mở file .FXML và sửa file lỗi. Convert XML FXML file sang định dạng khác.

.FXML File Extension

   
File name FXML File
File Type FXML Source Code File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FXML là file gì?

FXML là Developer Files - FXML Source Code File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Chứa mã viết bằng ngôn ngữ lập trình FXML phát triển bởi Công ty Cổ phần Oracle; sử dụng để tạo giao diện người dùng của một ứng dụng JavaFX 2.0; dựa trên XML trong đó sử dụng phần mở rộng tập tin .XML.

What is a FXML file?

Contains code written in the FXML programming language developed by Oracle Corporation; used to create the user interface of a JavaFX 2.0 application; based on XML which uses the .XML file extension.

Cách mở .FXML file

Để mở file .FXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXML do người dùng đóng góp.

  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Oracle JavaFX Scene Builder
  • Oracle JavaFX Scene Builder
  • Oracle NetBeans

Chuyển đổi file .FXML

File .FXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *