FXP File

? Cách mở file .FXP? Những phần mềm mở file .FXP và sửa file lỗi. Convert N/A FXP file sang định dạng khác.

.FXP File Extension

   
File name FXP File
File Type 1FoxPro Compiled Program
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (31 Bình chọn)

File .FXP là file gì?

FXP là Executable Files - 1FoxPro Compiled Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

ứng dụng cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft FoxPro; xây dựng bảng biểu, chạy truy vấn, xuất khẩu kết quả, vv

What is a FXP file?

Database application created by Microsoft FoxPro; builds tables, runs queries, exports results, etc.

Cách mở .FXP file

Để mở file .FXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Cubase LE AI Elements
  • Cubase LE AI Elements
  • Cubase
  • FoxPro
  • Cantabile Lite
  • Cantabile Lite

Chuyển đổi file .FXP

File .FXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *