FXPL File

? Cách mở file .FXPL? Những phần mềm mở file .FXPL và sửa file lỗi. Convert Binary FXPL file sang định dạng khác.

.FXPL File Extension

   
File name FXPL File
File Type Adobe Flash FXP Library
Nhà phát triển Adobe
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FXPL là file gì?

FXPL là Developer Files - Adobe Flash FXP Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe.

gói thư viện Flex tạo ra bởi chương trình phát triển Flash Catalyst hoặc Flash Builder; chứa tài sản dự án, chẳng hạn như thư viện, hình ảnh, video, và các thành phần ứng dụng; được sử dụng để phân phối tài sản dự án cho các thành viên nhóm phát triển.

What is a FXPL file?

Flex library package created by Flash Catalyst or Flash Builder development programs; contains project assets, such as libraries, images, videos, and application components; used for distributing project assets to development team members.

Cách mở .FXPL file

Để mở file .FXPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXPL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Builder 4.7 Premium
  • Flash Catalyst
  • Flash Catalyst

Chuyển đổi file .FXPL

File .FXPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *