FXS File

? Cách mở file .FXS? Những phần mềm mở file .FXS và sửa file lỗi. Convert N/A FXS file sang định dạng khác.

.FXS File Extension

   
File name FXS File
File Type messiahStudio Scene File
Nhà phát triển pmG
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FXS là file gì?

FXS là 3D Image Files - messiahStudio Scene File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi pmG.

cảnh 3D tạo ra bởi messiahStudio hoạt hình và phần mềm dựng hình; lưu trữ cả dữ liệu mô hình và hình ảnh động; sử dụng để lưu trữ các nhân vật và chuyển động của họ; có thể bao gồm các mắt lưới, kết cấu, chuyển động, hiệu ứng ánh sáng, và các thông tin mô hình khác.

What is a FXS file?

3D scene created by messiahStudio animation and rendering software; stores both model and animation data; used for storing characters and their motions; can include meshes, textures, motions, lighting effects, and other model information.

Cách mở .FXS file

Để mở file .FXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXS do người dùng đóng góp.

  • pmG messiahStudio
  • PhotoPhilia
  • PhotoPhilia
  • Media Player Classic
  • Super Inteligent Drawing
  • Abrosoft FantaFace Mixer
  • Abrosoft FantaFace Mixer

Chuyển đổi file .FXS

File .FXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *