FZF File

? Cách mở file .FZF? Những phần mềm mở file .FZF và sửa file lỗi. Convert N/A FZF file sang định dạng khác.

.FZF File Extension

   
File name FZF File
File Type Casio FZ-1 Full Dump
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FZF là file gì?

FZF là Audio Files - Casio FZ-1 Full Dump, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

"Dump" của tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ một Casio FZ-1 của; Casio FZ-1 là một bàn phím lấy mẫu kỹ thuật số phát hành bởi Casio khoảng năm 1990

What is a FZF file?

"Dump" of all the data stored in a Casio FZ-1's memory; the Casio FZ-1 is a digital sampling keyboard released by Casio around 1990

Cách mở .FZF file

Để mở file .FZF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FZF

File .FZF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *