G3M File

? Cách mở file .G3M? Những phần mềm mở file .G3M và sửa file lỗi. Convert N/A G3M file sang định dạng khác.

.G3M File Extension

   
File name G3M File
File Type Casio fx-CG Prizm Memory File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .G3M là file gì?

G3M là Data Files - Casio fx-CG Prizm Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

Một tập tin G3M là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng được sử dụng bởi G3M fx-CG PRIZM loạt vẽ đồ máy tính. Nó có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm toàn bộ chương trình C.Basic hoặc Casio Basic hoặc một bảng tính với danh sách, bảng, ma trận, và dữ liệu đồ thị. file G3M thường được lưu trữ trong lưu trữ hoặc bộ nhớ chính các thư mục của một máy tính đồ họa.

What is a G3M file?

A G3M file is a data file saved in the G3M format used by fx-CG Prizm series graphing calculators. It may contain various types of data, including an entire C.Basic or Casio Basic program or a single spreadsheet with list, table, matrix, and graph data. G3M files are typically stored in the storage or main memory directories of a graphing calculator.

Cách mở .G3M file

Để mở file .G3M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G3M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G3M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3M do người dùng đóng góp.

  • fx-CG Manager PLUS Subscription
  • Casio FA-124
  • Casio FA-124

Chuyển đổi file .G3M

File .G3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *