G3M File

G3M là Data Files - Casio fx-CG Prizm Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

.G3M File Extension

   
File name G3M File
File Type Casio fx-CG Prizm Memory File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .G3M là file gì?

G3M là Data Files - Casio fx-CG Prizm Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

Một tập tin G3M là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng được sử dụng bởi G3M fx-CG PRIZM loạt vẽ đồ máy tính. Nó có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm toàn bộ chương trình C.Basic hoặc Casio Basic hoặc một bảng tính với danh sách, bảng, ma trận, và dữ liệu đồ thị. file G3M thường được lưu trữ trong lưu trữ hoặc bộ nhớ chính các thư mục của một máy tính đồ họa.

What is a G3M file?

A G3M file is a data file saved in the G3M format used by fx-CG Prizm series graphing calculators. It may contain various types of data, including an entire C.Basic or Casio Basic program or a single spreadsheet with list, table, matrix, and graph data. G3M files are typically stored in the storage or main memory directories of a graphing calculator.

Phần mềm mở file .G3M

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3M do filegi.com tổng hợp.

  • fx-CG Manager PLUS Subscription
  • Casio FA-124
  • Casio FA-124

Chuyển đổi file .G3M

           

File .G3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *