G3X File

G3X là Game Files - RealFlight Content File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Knife Edge Software.

.G3X File Extension

   
File name G3X File
File Type RealFlight Content File
Nhà phát triển Knife Edge Software
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .G3X là file gì?

G3X là Game Files - RealFlight Content File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Knife Edge Software.

Tập tin được sử dụng bởi RealFlight, một chương trình được sử dụng để mô phỏng chuyến bay và đào tạo; chứa một mô hình của một chiếc máy bay, máy bay trực thăng, hoặc đối tượng mô phỏng chuyến bay khác; sử dụng để tạo ra nội dung tùy chỉnh RealFlight.

What is a G3X file?

File used by RealFlight, a program used for flight simulation and training; contains a model of an airplane, helicopter, or other flight simulator object; used to create custom RealFlight content.

Phần mềm mở file .G3X

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3X do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Knife Edge Software Product
  • Knife Edge Software Product

Chuyển đổi file .G3X

           

File .G3X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *