G3X File

? Cách mở file .G3X? Những phần mềm mở file .G3X và sửa file lỗi. Convert Zip G3X file sang định dạng khác.

.G3X File Extension

   
File name G3X File
File Type RealFlight Content File
Nhà phát triển Knife Edge Software
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .G3X là file gì?

G3X là Game Files - RealFlight Content File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Knife Edge Software.

Tập tin được sử dụng bởi RealFlight, một chương trình được sử dụng để mô phỏng chuyến bay và đào tạo; chứa một mô hình của một chiếc máy bay, máy bay trực thăng, hoặc đối tượng mô phỏng chuyến bay khác; sử dụng để tạo ra nội dung tùy chỉnh RealFlight.

What is a G3X file?

File used by RealFlight, a program used for flight simulation and training; contains a model of an airplane, helicopter, or other flight simulator object; used to create custom RealFlight content.

Cách mở .G3X file

Để mở file .G3X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G3X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G3X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3X do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Knife Edge Software Product
  • Knife Edge Software Product

Chuyển đổi file .G3X

File .G3X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *