G41 File

? Cách mở file .G41? Những phần mềm mở file .G41 và sửa file lỗi. Convert Binary G41 file sang định dạng khác.

.G41 File Extension

   
File name G41 File
File Type Commodore 1541 Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .G41 là file gì?

G41 là Disk Image Files - Commodore 1541 Disk Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

hình ảnh tập tin trên đĩa được sử dụng bởi Commodore phần mềm 64 thi đua; lưu dữ liệu ở định dạng giống như một đĩa mềm được sử dụng bởi các ổ đĩa mềm Commodore năm 1541, trong đó hỗ trợ 5,25" đĩa và được sử dụng với một số hệ thống Commodore 64 trở lên; sử dụng GCR (Nhóm Mã ghi) phương pháp để lưu dữ liệu.

What is a G41 file?

Disk image file used by Commodore 64 emulation software; saves data in the same format as a floppy disk used by the Commodore 1541 floppy disk drive, which supported 5.25" disks and was used with some older Commodore 64 systems; uses GCR (Group Code Recording) methods to save the data.

Cách mở .G41 file

Để mở file .G41 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G41 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G41

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G41 do người dùng đóng góp.

  • VICE
  • CCS64
  • CCS64
  • WinVICE

Chuyển đổi file .G41

File .G41 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *