GALLERY File

? Cách mở file .GALLERY? Những phần mềm mở file .GALLERY và sửa file lỗi. Convert Binary GALLERY file sang định dạng khác.

.GALLERY File Extension

   
File name GALLERY File
File Type SMART Notebook Gallery File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .GALLERY là file gì?

GALLERY là Data Files - SMART Notebook Gallery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

bộ sưu tập tài liệu được sử dụng bởi các ứng dụng quản lý lớp học SMART Technologies'; có thể chứa clip nghệ thuật, hình ảnh nền, nội dung đa phương tiện và các file .NOTEBOOK; được sử dụng bởi các giáo viên để tổ chức lớp học vật liệu và tạo ra các bài giảng trên lớp; cũng được sử dụng để phân phối nội dung với các giáo viên khác hoặc đến các máy tính trong lớp học.

What is a GALLERY file?

Document gallery used by SMART Technologies' classroom management applications; can contain clip art, background images, multimedia content and .NOTEBOOK files; used by teachers for organizing classroom materials and creating classroom lectures; also used for distributing content with other teachers or to classroom computers.

Cách mở .GALLERY file

Để mở file .GALLERY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GALLERY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GALLERY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GALLERY do người dùng đóng góp.

  • SMART Technologies Notebook
  • Notebook Software
  • Notebook Software
  • SMART Board Software
  • SMART Notebook SE
  • Image Armada Builder
  • Image Armada Builder

Chuyển đổi file .GALLERY

File .GALLERY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *