IIQ File

IIQ là Camera Raw Files - Phase One RAW Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Phase One.

.IIQ File Extension

   
File name IIQ File
File Type Phase One RAW Image
Nhà phát triển Phase One
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (14 Bình chọn)

File .IIQ là file gì?

IIQ là Camera Raw Files - Phase One RAW Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Phase One.

định dạng RAW máy ảnh độc quyền tạo ra bởi Phase One, một công ty sản xuất máy ảnh kỹ thuật số cao cấp; tiết kiệm một hình ảnh chụp bằng máy ảnh Phase One và lưu trữ các dữ liệu hình ảnh trong một RAW, định dạng chưa qua chế biến; được hỗ trợ bởi một số chương trình chỉnh sửa hình ảnh.

What is a IIQ file?

Proprietary Camera RAW format created by Phase One, a company that produces high-end digital cameras; saves a picture taken by a Phase One camera and stores the image data in a RAW, unprocessed format; supported by some image editing programs.

Phần mềm mở file .IIQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIQ do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Viewer
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop CC
  • File Viewer
  • Any Video Converter Professional
  • FastRawViewer
  • FastRawViewer

Chuyển đổi file .IIQ

           

File .IIQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *