HML File

HML là Data Files - HostMonitor TestList File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KS-Soft.

.HML File Extension

   
File name HML File
File Type HostMonitor TestList File
Nhà phát triển KS-Soft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (12 Bình chọn)

File .HML là file gì?

HML là Data Files - HostMonitor TestList File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KS-Soft.

Chứa một danh sách các nhiệm vụ được chạy với HostMonitor, một máy chủ chương trình giám sát; thường bao gồm một danh sách các máy chủ với thông tin trạng thái cho mỗi một.

What is a HML file?

Contains a list of tasks to be run with HostMonitor, a server monitoring program; typically includes a list of servers with status information for each one.

Phần mềm mở file .HML

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HML do filegi.com tổng hợp.

  • KS-Soft HostMonitor
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword
  • HWP5I
  • HWP55
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena

Chuyển đổi file .HML

           

File .HML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *