HML File

? Cách mở file .HML? Những phần mềm mở file .HML và sửa file lỗi. Convert N/A HML file sang định dạng khác.

.HML File Extension

   
File name HML File
File Type HostMonitor TestList File
Nhà phát triển KS-Soft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (12 Bình chọn)

File .HML là file gì?

HML là Data Files - HostMonitor TestList File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KS-Soft.

Chứa một danh sách các nhiệm vụ được chạy với HostMonitor, một máy chủ chương trình giám sát; thường bao gồm một danh sách các máy chủ với thông tin trạng thái cho mỗi một.

What is a HML file?

Contains a list of tasks to be run with HostMonitor, a server monitoring program; typically includes a list of servers with status information for each one.

Cách mở .HML file

Để mở file .HML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HML do người dùng đóng góp.

  • KS-Soft HostMonitor
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword
  • HWP5I
  • HWP55
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena

Chuyển đổi file .HML

File .HML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *