HVC File

? Cách mở file .HVC? Những phần mềm mở file .HVC và sửa file lỗi. Convert N/A HVC file sang định dạng khác.

.HVC File Extension

   
File name HVC File
File Type HotDocs Variable Collection File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .HVC là file gì?

HVC là Data Files - HotDocs Variable Collection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HotDocs.

Tập tin được sử dụng bởi HotDocs, một ứng dụng sử dụng để chuẩn bị tài liệu mẫu kỹ thuật số, chẳng hạn như hình thức pháp lý và hợp đồng; được sử dụng để thu thập dữ liệu người dùng khi cho tiến hành các cuộc phỏng vấn HotDocs Server; sử dụng với một tập tin phỏng vấn JavaScript (JS).

What is a HVC file?

File used by HotDocs, an application used to prepare digital document templates, such as legal and contractual forms; used for collecting user data when for conducting HotDocs Server interviews; used with a JavaScript (.JS) interview file.

Cách mở .HVC file

Để mở file .HVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HVC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • HotDocs
  • HotDocs
  • FastTrace2Client Module
  • Hitbase
  • Decoder
  • Decoder

Chuyển đổi file .HVC

File .HVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *