HMK File

? Cách mở file .HMK? Những phần mềm mở file .HMK và sửa file lỗi. Convert N/A HMK file sang định dạng khác.

.HMK File Extension

   
File name HMK File
File Type Hallmark Card Studio File
Nhà phát triển Hallmark
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .HMK là file gì?

HMK là Page Layout Files - Hallmark Card Studio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hallmark.

Chào dự án thẻ tạo ra với Hallmark Card Studio; có thể là một thẻ sinh nhật, lời mời, thư, hoặc loại khác của thẻ; có thể bao gồm hình ảnh (ảnh người dùng hoặc hình ảnh đi kèm với chương trình) và văn bản tùy chỉnh định dạng.

What is a HMK file?

Greeting card project created with Hallmark Card Studio; may be a birthday card, invitation, letter, or other kind of card; can include images (user photos or pictures bundled with the program) and custom-formatted text.

Cách mở .HMK file

Để mở file .HMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMK do người dùng đóng góp.

  • Hallmark Card Studio
  • Hallmark Card Studio Special Edition
  • Hallmark Card Studio Special Edition
  • Hallmark Card Studio Express
  • Hallmark Card Studio Photo Edition
  • Hallmark Card Studio Select
  • Hallmark Card Studio Select

Chuyển đổi file .HMK

File .HMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *