IIP File

IIP là Settings Files - 1Install Creator Pro Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

.IIP File Extension

   
File name IIP File
File Type 1Install Creator Pro Project File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IIP là file gì?

IIP là Settings Files - 1Install Creator Pro Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

Tập tin được tạo ra bởi Install Creator Pro, một chương trình dùng để tạo các trình cài đặt chương trình Windows; chứa các thiết lập như các thư mục đích, các file cài đặt, mục tiêu phiên bản Windows, và Windows Start Menu vị trí; sử dụng để tạo một trình cài đặt Windows với tính chất cá nhân hoá.

What is a IIP file?

File created by Install Creator Pro, a program used to make Windows program installers; contains settings such as the destination directory, files to install, target Windows version, and Windows Start Menu location; used to create a Windows installer with customized properties.

Phần mềm mở file .IIP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIP do filegi.com tổng hợp.

  • Clickteam Install Creator
  • Clickteam Install Creator Pro
  • Clickteam Install Creator Pro
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .IIP

           

File .IIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *