IIP File

? Cách mở file .IIP? Những phần mềm mở file .IIP và sửa file lỗi. Convert Binary IIP file sang định dạng khác.

.IIP File Extension

   
File name IIP File
File Type 1Install Creator Pro Project File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IIP là file gì?

IIP là Settings Files - 1Install Creator Pro Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

Tập tin được tạo ra bởi Install Creator Pro, một chương trình dùng để tạo các trình cài đặt chương trình Windows; chứa các thiết lập như các thư mục đích, các file cài đặt, mục tiêu phiên bản Windows, và Windows Start Menu vị trí; sử dụng để tạo một trình cài đặt Windows với tính chất cá nhân hoá.

What is a IIP file?

File created by Install Creator Pro, a program used to make Windows program installers; contains settings such as the destination directory, files to install, target Windows version, and Windows Start Menu location; used to create a Windows installer with customized properties.

Cách mở .IIP file

Để mở file .IIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIP do người dùng đóng góp.

  • Clickteam Install Creator
  • Clickteam Install Creator Pro
  • Clickteam Install Creator Pro
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .IIP

File .IIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *