GALLERYCOLLECTION File

? Cách mở file .GALLERYCOLLECTION? Những phần mềm mở file .GALLERYCOLLECTION và sửa file lỗi. Convert Binary GALLERYCOLLECTION file sang định dạng khác.

.GALLERYCOLLECTION File Extension

   
File name GALLERYCOLLECTION File
File Type SMART Notebook Gallery Collection File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GALLERYCOLLECTION là file gì?

GALLERYCOLLECTION là Data Files - SMART Notebook Gallery Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

tập tin bộ sưu tập tài liệu được sử dụng bởi SMART Technologies' Bảng và quản lý lớp học ứng dụng; chứa một tập tài liệu, trong đó có thể bao gồm clip nghệ thuật, nội dung đa phương tiện, hoạt động bài học, và các tập tin .NOTEBOOK; được sử dụng để phân phối các gói nội dung giảng dạy trong lớp qua Internet.

What is a GALLERYCOLLECTION file?

Document collection file used by SMART Technologies' whiteboard and classroom management applications; contains a document set, which can include clip art, multimedia content, lesson activities, and .NOTEBOOK files; used for distributing packages of classroom lesson content over the Internet.

Cách mở .GALLERYCOLLECTION file

Để mở file .GALLERYCOLLECTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GALLERYCOLLECTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GALLERYCOLLECTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GALLERYCOLLECTION do người dùng đóng góp.

  • SMART Gallery

Chuyển đổi file .GALLERYCOLLECTION

File .GALLERYCOLLECTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *