GALLERYITEM File

? Cách mở file .GALLERYITEM? Những phần mềm mở file .GALLERYITEM và sửa file lỗi. Convert Binary GALLERYITEM file sang định dạng khác.

.GALLERYITEM File Extension

   
File name GALLERYITEM File
File Type SMART Notebook Gallery Item File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GALLERYITEM là file gì?

GALLERYITEM là Data Files - SMART Notebook Gallery Item File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

Thư viện tài liệu tập tin được sử dụng bởi quản lý lớp học SMART Technologies và phần mềm quét mã vạch; chứa một hoặc bộ sưu tập nhiều mục từ cơ sở dữ liệu trên lớp của giáo viên; có thể bao gồm hình ảnh clip nghệ thuật, video, âm thanh, file .NOTEBOOK, hoặc các loại nội dung; sử dụng cho xuất khẩu văn phòng trưng bày và chia sẻ chúng qua email hoặc Internet.

What is a GALLERYITEM file?

Gallery document file used by SMART Technologies' classroom management and whiteboard software; contains one or more gallery items from a teacher's classroom database; may include clip art images, video, audio, .NOTEBOOK files, or other types of content; used for exporting gallery documents and sharing them over email or the Internet.

Cách mở .GALLERYITEM file

Để mở file .GALLERYITEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GALLERYITEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GALLERYITEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GALLERYITEM do người dùng đóng góp.

  • SMART Technologies Notebook
  • SMART Board Software
  • SMART Board Software
  • Notebook Software
  • SMART Notebook SE

Chuyển đổi file .GALLERYITEM

File .GALLERYITEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *