GAM File

? Cách mở file .GAM? Những phần mềm mở file .GAM và sửa file lỗi. Convert N/A GAM file sang định dạng khác.

.GAM File Extension

   
File name GAM File
File Type Saved Game File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (146 Bình chọn)

File .GAM là file gì?

GAM là Game Files - Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin GAM được tạo ra bởi trò chơi video khác nhau để lưu trữ save game. Nó cho phép các game thủ để tiếp tục nơi người đó rời đi lần sau khi chương trình được mở ra. file GAM có thể được lưu bằng tay bởi người sử dụng hoặc tự động lưu bởi các chương trình, ví dụ, ở phần cuối của mỗi cấp.

What is a GAM file?

A GAM file is created by various video games to store saved games. It allows the gamer to continue where he or she left off the next time the program is opened. GAM files may be manually saved by the user or automatically saved by the program, for example, at the end of each level.

Cách mở .GAM file

Để mở file .GAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAM do người dùng đóng góp.

  • Gargoyle
  • HTML TADS Player Kit
  • HTML TADS Player Kit
  • HTML TADS Interpreter
  • eXtreme Gammon
  • HiJaak Professional
  • HiJaak Professional

Chuyển đổi file .GAM

File .GAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *