GAMEDATA File

GAMEDATA là Game Files - Sandlot Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sandlot Games.

.GAMEDATA File Extension

   
File name GAMEDATA File
File Type Sandlot Game Data File
Nhà phát triển Sandlot Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .GAMEDATA là file gì?

GAMEDATA là Game Files - Sandlot Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sandlot Games.

Gaming tập tin dùng để lưu trữ dữ liệu lưu; thường chứa dữ liệu hồ sơ của cầu thủ; cũng chứa thông tin gameplay như bản đồ, hình ảnh động, âm thanh, và kết cấu; được sử dụng trong các trò chơi như Ballhalla Sandlot Games'.

What is a GAMEDATA file?

Gaming file used to store saved data; often contains player's profile data; also holds gameplay information such as maps, animations, sounds, and textures; used in games like Sandlot Games' Ballhalla.

Phần mềm mở file .GAMEDATA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAMEDATA do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .GAMEDATA

           

File .GAMEDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *