GAMEPROJ File

? Cách mở file .GAMEPROJ? Những phần mềm mở file .GAMEPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary GAMEPROJ file sang định dạng khác.

.GAMEPROJ File Extension

   
File name GAMEPROJ File
File Type GameSalad Project File
Nhà phát triển GameSalad
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GAMEPROJ là file gì?

GAMEPROJ là Developer Files - GameSalad Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GameSalad.

dự án phát triển game tạo ra bởi phiên bản Mac của GameSalad Creator, một chương trình sử dụng để làm Android, iOS, Kindle, Nook, HTML5, và các trò chơi Mac OS X; tiết kiệm một loạt các "cảnh", "diễn viên" và "bảng", cũng như hành vi xác định cách các diễn viên tương tác với nhau trong mỗi cảnh; cũng tiết kiệm toàn bộ tài sản, bao gồm cả âm thanh và hình ảnh.

What is a GAMEPROJ file?

Game development project created by the Mac version of GameSalad Creator, a program used for making Android, iOS, Kindle, Nook, HTML5, and Mac OS X games; saves a series of "scenes," "actors," and "tables," as well as behaviors that define how the actors interact in each scene; also saves all assets, including sounds and images.

Cách mở .GAMEPROJ file

Để mở file .GAMEPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAMEPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAMEPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAMEPROJ do người dùng đóng góp.

  • GameSalad Creator
  • Scirra Construct
  • Scirra Construct

Chuyển đổi file .GAMEPROJ

File .GAMEPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *