GBAP File

? Cách mở file .GBAP? Những phần mềm mở file .GBAP và sửa file lỗi. Convert XML GBAP file sang định dạng khác.

.GBAP File Extension

   
File name GBAP File
File Type GLBasic Project File
Nhà phát triển Dream Design Entertainment
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBAP là file gì?

GBAP là Developer Files - GLBasic Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GLBasic, một IDE phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các chương trình cho nhiều nền tảng; cửa hàng dự án thông tin cũng như tài liệu tham khảo các tập tin mã nguồn dự án (file .GBAS); được sử dụng để phát triển dự án và sau đó biên dịch chúng thành chương trình thực thi.

What is a GBAP file?

Project file created by GLBasic, a software development IDE used to create programs for multiple platforms; stores project information as well as references to project source code files (.GBAS files); used for developing project and then compiling them into executable programs.

Cách mở .GBAP file

Để mở file .GBAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBAP do người dùng đóng góp.

  • Dream Design Entertainment GLBasic SDK

Chuyển đổi file .GBAP

File .GBAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *