GBAP File

GBAP là Developer Files - GLBasic Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

.GBAP File Extension

   
File name GBAP File
File Type GLBasic Project File
Nhà phát triển Dream Design Entertainment
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBAP là file gì?

GBAP là Developer Files - GLBasic Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GLBasic, một IDE phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các chương trình cho nhiều nền tảng; cửa hàng dự án thông tin cũng như tài liệu tham khảo các tập tin mã nguồn dự án (file .GBAS); được sử dụng để phát triển dự án và sau đó biên dịch chúng thành chương trình thực thi.

What is a GBAP file?

Project file created by GLBasic, a software development IDE used to create programs for multiple platforms; stores project information as well as references to project source code files (.GBAS files); used for developing project and then compiling them into executable programs.

Phần mềm mở file .GBAP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBAP do filegi.com tổng hợp.

  • Dream Design Entertainment GLBasic SDK

Chuyển đổi file .GBAP

           

File .GBAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *