GBAS File

GBAS là Developer Files - GLBasic Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

.GBAS File Extension

   
File name GBAS File
File Type GLBasic Source File
Nhà phát triển Dream Design Entertainment
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBAS là file gì?

GBAS là Developer Files - GLBasic Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

What is a GBAS file?

Source code text file written in the GLBasic programming language; defines variables, functions, and application logic; commonly used with other source files in a GLBasic project (.GBAP file), which can be compiled into an executable program.

Phần mềm mở file .GBAS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBAS do filegi.com tổng hợp.

  • Dream Design Entertainment GLBasic SDK
  • GLBasic IDE
  • GLBasic IDE

Chuyển đổi file .GBAS

           

File .GBAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *