GBAS File

? Cách mở file .GBAS? Những phần mềm mở file .GBAS và sửa file lỗi. Convert Text GBAS file sang định dạng khác.

.GBAS File Extension

   
File name GBAS File
File Type GLBasic Source File
Nhà phát triển Dream Design Entertainment
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBAS là file gì?

GBAS là Developer Files - GLBasic Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

What is a GBAS file?

Source code text file written in the GLBasic programming language; defines variables, functions, and application logic; commonly used with other source files in a GLBasic project (.GBAP file), which can be compiled into an executable program.

Cách mở .GBAS file

Để mở file .GBAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBAS do người dùng đóng góp.

  • Dream Design Entertainment GLBasic SDK
  • GLBasic IDE
  • GLBasic IDE

Chuyển đổi file .GBAS

File .GBAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *