GBASKIN File

? Cách mở file .GBASKIN? Những phần mềm mở file .GBASKIN và sửa file lỗi. Convert N/A GBASKIN file sang định dạng khác.

.GBASKIN File Extension

   
File name GBASKIN File
File Type Game Boy Advance Controller Skin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GBASKIN là file gì?

GBASKIN là Game Files - Game Boy Advance Controller Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi GBA4iOS, một giả lập Game Boy Advance cho các thiết bị iOS; chứa kết cấu dữ liệu mà tùy sự xuất hiện, hoặc da, các bộ điều khiển Game Boy Advance sử dụng để chơi trò chơi trên thiết bị iOS của bạn; tương tự như các tập tin .GBCSKIN.

What is a GBASKIN file?

File used by GBA4iOS, a Game Boy Advance emulator for iOS devices; contains texture data that customizes the appearance, or skin, of the Game Boy Advance controller used to play games on your iOS device; similar to the .GBCSKIN file.

Cách mở .GBASKIN file

Để mở file .GBASKIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBASKIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBASKIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBASKIN do người dùng đóng góp.

  • GBA4iOS

Chuyển đổi file .GBASKIN

File .GBASKIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *