GBC File

? Cách mở file .GBC? Những phần mềm mở file .GBC và sửa file lỗi. Convert N/A GBC file sang định dạng khác.

.GBC File Extension

   
File name GBC File
File Type Game Boy Color ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (44 Bình chọn)

File .GBC là file gì?

GBC là Game Files - Game Boy Color ROM, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

ROM image của một trò chơi cổ điển đoạn video Nintendo Game Boy; có thể chứa lên đến 32.768 màu sắc, nhưng chỉ có 56 có thể được hiển thị cùng một lúc; có thể được chơi trên một máy Mac hoặc PC sử dụng giả lập Game Boy.

What is a GBC file?

ROM image of a classic Nintendo Game Boy video game; may contain up to 32,768 colors, but only 56 can be displayed at one time; can be played on a Mac or PC using a Game Boy emulator.

Cách mở .GBC file

Để mở file .GBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBC do người dùng đóng góp.

  • gnuboy
  • VisualBoyAdvance
  • VisualBoyAdvance
  • BGB
  • KiGB
  • BasicBoy
  • BasicBoy
  • GEST
  • TGB Dual

Chuyển đổi file .GBC

File .GBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *