GBCSKIN File

GBCSKIN là Game Files - Game Boy Color Controller Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.GBCSKIN File Extension

   
File name GBCSKIN File
File Type Game Boy Color Controller Skin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GBCSKIN là file gì?

GBCSKIN là Game Files - Game Boy Color Controller Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin tham chiếu bởi GBA4iOS, một giả lập Game Boy Advance cho các thiết bị iOS; chứa thông tin cấu hình bộ điều khiển; tùy da, hoặc xuất hiện, các bộ điều khiển Game Boy Advance sử dụng để chơi trò chơi Game Boy Color trên thiết bị iOS của bạn; tương tự như các tập tin .GBASKIN, được sử dụng để chơi game Game Boy Advance trong GBA4iOS.

What is a GBCSKIN file?

File referenced by GBA4iOS, a Game Boy Advance emulator for iOS devices; contains controller configuration information; customizes the skin, or appearance, of the Game Boy Advance controller used to play Game Boy Color games on your iOS device; similar to the .GBASKIN file, which is used for playing Game Boy Advance games in GBA4iOS.

Phần mềm mở file .GBCSKIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBCSKIN do filegi.com tổng hợp.

  • GBA4iOS

Chuyển đổi file .GBCSKIN

           

File .GBCSKIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *