GBX File

? Cách mở file .GBX? Những phần mềm mở file .GBX và sửa file lỗi. Convert Binary GBX file sang định dạng khác.

.GBX File Extension

   
File name GBX File
File Type 1Nadeo Game File
Nhà phát triển Nadeo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (34 Bình chọn)

File .GBX là file gì?

GBX là Game Files - 1Nadeo Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nadeo.

tập tin Một GBX là một tập tin trò chơi được tạo ra bởi Nadeo đua ảo, thuyền, và các trò chơi bắn súng. Nó chứa nén dữ liệu cho những thách thức tất nhiên, replay, hồ sơ người chơi, và điểm số. file GBX cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các bản đồ đua mới, thiết kế đường, đồ họa, replay, và đua phim.

What is a GBX file?

A GBX file is a game file created by Nadeo virtual racing, sailing, and shooting games. It contains compressed data for course challenges, replays, player profiles, and scores. GBX files can also be used for storing new racing maps, road designs, graphics, replays, and racing movies.

Cách mở .GBX file

Để mở file .GBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBX do người dùng đóng góp.

  • Nadeo Shootmania Storm
  • Nadeo TrackMania
  • Nadeo TrackMania
  • Nadeo Virtual Skipper
  • Teamcenter Visualization
  • TmNationsForever
  • TmNationsForever

Chuyển đổi file .GBX

File .GBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *