GC File

? Cách mở file .GC? Những phần mềm mở file .GC và sửa file lỗi. Convert N/A GC file sang định dạng khác.

.GC File Extension

   
File name GC File
File Type 1GraphClick File
Nhà phát triển Arizona
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GC là file gì?

GC là Data Files - 1GraphClick File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Arizona.

Graph lưu với GraphClick, một số hóa chương trình đồ thị để lấy dữ liệu ban đầu từ một đồ thị được quét, hình ảnh, hoặc phim QuickTime; bao gồm các hình ảnh đồ thị, các điểm dữ liệu, và bất kỳ sửa đổi thực hiện cho các đồ thị.

What is a GC file?

Graph saved with GraphClick, a graph digitizing program that retrieves original data from a scanned graph, image, or QuickTime movie; includes the graph image, data points, and any modifications made to the graph.

Cách mở .GC file

Để mở file .GC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Print Artist
  • Print Artist
  • ACD/GC Simulator

Chuyển đổi file .GC

File .GC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *