GCA File

GCA là Compressed Files - GCA File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.GCA File Extension

   
File name GCA File
File Type GCA File Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GCA là file gì?

GCA là Compressed Files - GCA File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin hoặc các tập tin nén với GCA, tiền thân của tiện ích nén DGCA (mà tạo ra file .DGC; có tỷ lệ nén tốt hơn so với file .ZIP, nhưng không phải là một định dạng nén sử dụng rộng rãi.

What is a GCA file?

File or files compressed with GCA, the predecessor to the DGCA compression utility (which creates .DGC files; has a better compression ratio than .ZIP files, but is not a widely-used compression format.

Phần mềm mở file .GCA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCA do filegi.com tổng hợp.

  • Explzh
  • TUGZip
  • TUGZip
  • IZArc
  • LhaForge
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .GCA

           

File .GCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *