GCF File

? Cách mở file .GCF? Những phần mềm mở file .GCF và sửa file lỗi. Convert Binary GCF file sang định dạng khác.

.GCF File Extension

   
File name GCF File
File Type Game Cache File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (19 Bình chọn)

File .GCF là file gì?

GCF là Game Files - Game Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

Bộ nhớ cache tập tin được sử dụng bởi phần mềm phân phối trò chơi Steam của Valve; chứa một hệ thống tập tin ảo mà có thể bao gồm những file phân mảnh, siêu dữ liệu, checksums và thông tin trò chơi khác; sử dụng để lưu trữ các trò chơi tải về và cập nhật trò chơi từ dịch vụ phân phối Van.

What is a GCF file?

Cache file used by Valve's Steam game distribution software; contains a virtual file system that may include file fragments, metadata, checksums and other game information; used for storing downloaded games and game updates from the Valve distribution service.

Cách mở .GCF file

Để mở file .GCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCF do người dùng đóng góp.

  • GCFExplorer
  • Valve Steam
  • Valve Steam
  • GCFScape
  • GCFExplorer
  • G9SP Configurator
  • G9SP Configurator

Chuyển đổi file .GCF

File .GCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *