GCF File

GCF là Game Files - Game Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

.GCF File Extension

   
File name GCF File
File Type Game Cache File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (19 Bình chọn)

File .GCF là file gì?

GCF là Game Files - Game Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

Bộ nhớ cache tập tin được sử dụng bởi phần mềm phân phối trò chơi Steam của Valve; chứa một hệ thống tập tin ảo mà có thể bao gồm những file phân mảnh, siêu dữ liệu, checksums và thông tin trò chơi khác; sử dụng để lưu trữ các trò chơi tải về và cập nhật trò chơi từ dịch vụ phân phối Van.

What is a GCF file?

Cache file used by Valve's Steam game distribution software; contains a virtual file system that may include file fragments, metadata, checksums and other game information; used for storing downloaded games and game updates from the Valve distribution service.

Phần mềm mở file .GCF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCF do filegi.com tổng hợp.

  • GCFExplorer
  • Valve Steam
  • Valve Steam
  • GCFScape
  • GCFExplorer
  • G9SP Configurator
  • G9SP Configurator

Chuyển đổi file .GCF

           

File .GCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *