GCPROJ File

GCPROJ là Data Files - Genome Compiler Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Genome Compiler.

.GCPROJ File Extension

   
File name GCPROJ File
File Type Genome Compiler Project
Nhà phát triển Genome Compiler
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .GCPROJ là file gì?

GCPROJ là Data Files - Genome Compiler Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Genome Compiler.

Dự án tạo ra bởi Genome Compiler, một ứng dụng sử dụng để khám phá và thử nghiệm DNA chuỗi, amino axit, và các thành phần sinh học khác; chứa dữ liệu của dự án như kết hợp protein, số bộ phận, và số lượng nucleotide.

What is a GCPROJ file?

Project created by Genome Compiler, an application used to explore and test DNA sequences, amino acids, and other biological components; contains project data such as protein combinations, number of parts, and nucleotide count.

Phần mềm mở file .GCPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Genome Compiler

Chuyển đổi file .GCPROJ

           

File .GCPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *