GCPROJ File

? Cách mở file .GCPROJ? Những phần mềm mở file .GCPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A GCPROJ file sang định dạng khác.

.GCPROJ File Extension

   
File name GCPROJ File
File Type Genome Compiler Project
Nhà phát triển Genome Compiler
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .GCPROJ là file gì?

GCPROJ là Data Files - Genome Compiler Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Genome Compiler.

Dự án tạo ra bởi Genome Compiler, một ứng dụng sử dụng để khám phá và thử nghiệm DNA chuỗi, amino axit, và các thành phần sinh học khác; chứa dữ liệu của dự án như kết hợp protein, số bộ phận, và số lượng nucleotide.

What is a GCPROJ file?

Project created by Genome Compiler, an application used to explore and test DNA sequences, amino acids, and other biological components; contains project data such as protein combinations, number of parts, and nucleotide count.

Cách mở .GCPROJ file

Để mở file .GCPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCPROJ do người dùng đóng góp.

  • Genome Compiler

Chuyển đổi file .GCPROJ

File .GCPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *