IPT File

? Cách mở file .IPT? Những phần mềm mở file .IPT và sửa file lỗi. Convert Binary IPT file sang định dạng khác.

.IPT File Extension

   
File name IPT File
File Type Inventor Part File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (36 Bình chọn)

File .IPT là file gì?

IPT là CAD Files - Inventor Part File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Một phần hoặc đối tượng được tạo ra với Autodesk Inventor, một chương trình thiết kế nguyên mẫu ba chiều; bao gồm một đối tượng 2D hoặc 3D duy nhất có thể được kết hợp với các bộ phận khác trong một tập tin lắp ráp (.IAM).

What is a IPT file?

Part or object created with Autodesk Inventor, a program for designing three-dimensional prototypes; consists of a single 2D or 3D object that can be combined with other parts in an assembly (.IAM) file.

Cách mở .IPT file

Để mở file .IPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPT do người dùng đóng góp.

  • Volo View
  • Autodesk, Inc. InventorView
  • Autodesk, Inc. InventorView
  • Autodesk Inventor View
  • HWP5I
  • 3D-Tool
  • 3D-Tool

Chuyển đổi file .IPT

File .IPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *