IVR File

? Cách mở file .IVR? Những phần mềm mở file .IVR và sửa file lỗi. Convert N/A IVR file sang định dạng khác.

.IVR File Extension

   
File name IVR File
File Type 1Internet Video Recording
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .IVR là file gì?

IVR là Video Files - 1Internet Video Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

định dạng video được phát triển bởi RealNetworks để chia sẻ video clip trên web; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng "Ghi lại" tính năng trong RealPlayer 11 hay muộn; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng RealPlayer.

What is a IVR file?

Video format developed by RealNetworks for sharing video clips on the Web; may be created by using the "Record" feature in RealPlayer 11 or later; saved in a proprietary format that can only be opened with RealPlayer.

Cách mở .IVR file

Để mở file .IVR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IVR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IVR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVR do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • Switch Sound File Converter
  • WavePad Sound Editor
  • WavePad Sound Editor

Chuyển đổi file .IVR

File .IVR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *