IVS File

? Cách mở file .IVS? Những phần mềm mở file .IVS và sửa file lỗi. Convert Binary IVS file sang định dạng khác.

.IVS File Extension

   
File name IVS File
File Type 1Initialization Vector File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .IVS là file gì?

IVS là Data Files - 1Initialization Vector File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi Aircrack-ng và các ứng dụng không dây WEP key mạng nứt khác; chứa vector khởi tạo ( "IV"), đó là những hạt giống sử dụng để tạo ra dữ liệu mã hóa trên mạng; xử lý bằng một tiện ích nứt để có được chìa khóa WEP cho mạng.

What is a IVS file?

File used by Aircrack-ng and other WEP wireless network key cracking applications; contains initialization vectors ("IVs"), which are the seeds used for generating encrypted data on the network; processed by a cracking utility to get the WEP key for the network.

Cách mở .IVS file

Để mở file .IVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVS do người dùng đóng góp.

  • Aircrack-ng
  • IPIN Viewing System
  • IPIN Viewing System
  • IV-Navigator
  • IBM Content Manager VideoCharger Player
  • AirParrot
  • AirParrot

Chuyển đổi file .IVS

File .IVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *