IVS File

IVS là Data Files - 1Initialization Vector File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.IVS File Extension

   
File name IVS File
File Type 1Initialization Vector File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .IVS là file gì?

IVS là Data Files - 1Initialization Vector File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi Aircrack-ng và các ứng dụng không dây WEP key mạng nứt khác; chứa vector khởi tạo ( "IV"), đó là những hạt giống sử dụng để tạo ra dữ liệu mã hóa trên mạng; xử lý bằng một tiện ích nứt để có được chìa khóa WEP cho mạng.

What is a IVS file?

File used by Aircrack-ng and other WEP wireless network key cracking applications; contains initialization vectors ("IVs"), which are the seeds used for generating encrypted data on the network; processed by a cracking utility to get the WEP key for the network.

Phần mềm mở file .IVS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVS do filegi.com tổng hợp.

  • Aircrack-ng
  • IPIN Viewing System
  • IPIN Viewing System
  • IV-Navigator
  • IBM Content Manager VideoCharger Player
  • AirParrot
  • AirParrot

Chuyển đổi file .IVS

           

File .IVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *