IFICTION File

? Cách mở file .IFICTION? Những phần mềm mở file .IFICTION và sửa file lỗi. Convert N/A IFICTION file sang định dạng khác.

.IFICTION File Extension

   
File name IFICTION File
File Type iFiction Metadata File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IFICTION là file gì?

IFICTION là Data Files - iFiction Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi Zoom, một máy văn bản mạo hiểm; chứa siêu dữ liệu về một trò chơi; bao gồm trò chơi ngày nguyên, máy phát điện (tác giả), tên trò chơi, tiêu đề, ngôn ngữ, thể loại, xác định (ghi rõ loại hình trò chơi, ví dụ: Z-code), mô tả và biết thêm thông tin.

What is a IFICTION file?

File created by Zoom, a text adventure machine; contains metadata about a game; includes game origination date, the generator (author), game name, headline, language, genre, identification (indicating the type of game, i.e., Z-code), description, and more information.

Cách mở .IFICTION file

Để mở file .IFICTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFICTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFICTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFICTION do người dùng đóng góp.

  • Zoom

Chuyển đổi file .IFICTION

File .IFICTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *