GCS File

? Cách mở file .GCS? Những phần mềm mở file .GCS và sửa file lỗi. Convert N/A GCS file sang định dạng khác.

.GCS File Extension

   
File name GCS File
File Type 1Cineform Studio Video Project
Nhà phát triển GoPro
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (10 Bình chọn)

File .GCS là file gì?

GCS là Video Files - 1Cineform Studio Video Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GoPro.

hồ sơ dự án được sử dụng bởi Cineform Studio, một phần mềm biên tập video / chuyển đổi; khi bạn tạo một dự án tập tin GCS được tạo ra.

What is a GCS file?

Project file used by Cineform Studio, a video editor/converter software; once you create a project the GCS file is created.

Cách mở .GCS file

Để mở file .GCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCS do người dùng đóng góp.

  • GoPro Cineform Studio
  • SnapGene Viewer
  • SnapGene Viewer
  • GoPro Studio
  • GCK

Chuyển đổi file .GCS

File .GCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *