GCSX File

? Cách mở file .GCSX? Những phần mềm mở file .GCSX và sửa file lỗi. Convert Zip GCSX file sang định dạng khác.

.GCSX File Extension

   
File name GCSX File
File Type Microsoft Office SmartArt Color File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GCSX là file gì?

GCSX là Settings Files - Microsoft Office SmartArt Color File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi các thành phần SmartArt của Microsoft Office; tiết kiệm một màu tùy chỉnh có thể được bổ sung vào bộ sưu tập màu sắc SmartArt; có thể được tạo ra bởi người sử dụng hoặc có thể là một trong những màu văn phòng được cài đặt sẵn; sử dụng cho stylizing bố trí đồ họa SmartArt, được lưu trữ trong các tập tin .GLOX.

What is a GCSX file?

File used by the SmartArt component of Microsoft Office; saves a custom color that can be added to the SmartArt Colors gallery; can be created by the user or may be one of the preinstalled Office colors; used for stylizing SmartArt graphic layouts, which are stored in .GLOX files.

Cách mở .GCSX file

Để mở file .GCSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .GCSX

File .GCSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *