GCT File

GCT là Game Files - Ocarina Cheat Code Manager File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ocarina Cheat Code Manager.

.GCT File Extension

   
File name GCT File
File Type Ocarina Cheat Code Manager File
Nhà phát triển Ocarina Cheat Code Manager
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GCT là file gì?

GCT là Game Files - Ocarina Cheat Code Manager File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ocarina Cheat Code Manager.

Tập tin được tạo ra bởi Ocarina Cheat Code Manager, một ứng dụng homebrew sử dụng để tạo mã cheat cho Ninendo Wii game console; tiết kiệm một tập tin cheat xuất khẩu, mà sau đó có thể được tải lên một thẻ SD Wii và điều hành bởi các chương trình homebrew Ocarina.

What is a GCT file?

File created by Ocarina Cheat Code Manager, a homebrew application used to create cheat codes for the Ninendo Wii game console; saves an exported cheat file, which subsequently can be uploaded to a Wii SD card and run by the Ocarina homebrew program.

Phần mềm mở file .GCT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCT do filegi.com tổng hợp.

  • Ocarina Cheat Code Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Cfs.Launch
  • Greeting Card Editor
  • Greeting Card Editor

Chuyển đổi file .GCT

           

File .GCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *