GCT File

? Cách mở file .GCT? Những phần mềm mở file .GCT và sửa file lỗi. Convert Binary GCT file sang định dạng khác.

.GCT File Extension

   
File name GCT File
File Type Ocarina Cheat Code Manager File
Nhà phát triển Ocarina Cheat Code Manager
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GCT là file gì?

GCT là Game Files - Ocarina Cheat Code Manager File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ocarina Cheat Code Manager.

Tập tin được tạo ra bởi Ocarina Cheat Code Manager, một ứng dụng homebrew sử dụng để tạo mã cheat cho Ninendo Wii game console; tiết kiệm một tập tin cheat xuất khẩu, mà sau đó có thể được tải lên một thẻ SD Wii và điều hành bởi các chương trình homebrew Ocarina.

What is a GCT file?

File created by Ocarina Cheat Code Manager, a homebrew application used to create cheat codes for the Ninendo Wii game console; saves an exported cheat file, which subsequently can be uploaded to a Wii SD card and run by the Ocarina homebrew program.

Cách mở .GCT file

Để mở file .GCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCT do người dùng đóng góp.

  • Ocarina Cheat Code Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Cfs.Launch
  • Greeting Card Editor
  • Greeting Card Editor

Chuyển đổi file .GCT

File .GCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *