GDBTABLE File

? Cách mở file .GDBTABLE? Những phần mềm mở file .GDBTABLE và sửa file lỗi. Convert Binary GDBTABLE file sang định dạng khác.

.GDBTABLE File Extension

   
File name GDBTABLE File
File Type Geodatabase Table File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GDBTABLE là file gì?

GDBTABLE là Data Files - Geodatabase Table File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin GDBTABLE chứa dữ liệu cho một geodatabase được tạo ra bởi ESRI ArcGIS cho Desktop (phiên bản 10 và sau), một ứng dụng bản đồ 2D và 3D. Nó lưu trữ một bảng có chứa dữ liệu GIS và siêu dữ liệu về một geodatabase trong hàng và cột. file GDBTABLE thể được mở bằng nhiều ứng dụng GIS, bao gồm GDAL và ESRI ArcGIS.

What is a GDBTABLE file?

A GDBTABLE file contains data for a geodatabase created by ESRI ArcGIS for Desktop (version 10 and later), a 2D and 3D mapping application. It stores a table that contains GIS data and metadata about a geodatabase in rows and columns. GDBTABLE files can be opened by several GIS applications, including GDAL and ESRI ArcGIS.

Cách mở .GDBTABLE file

Để mở file .GDBTABLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDBTABLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDBTABLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDBTABLE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GDBTABLE

File .GDBTABLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *